Regulamin sklepu internetowego Kawoteka.com.pl

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zakres warunków zamówień i sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem URL: www.sklep.kawoteka.com.pl

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez:

Coffee Promotion Sp z o.o.
ul. Korzeniewska 19b
82-500 Kwidzyn,
KRS: 0000299193
REGON: 220682147
NIP:  5811918013

3. Ze sklepu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Korzystający ze sklepu Klient ma prawo złożyć zamówienie na towary w nim wystawione.

5. Informacje o towarach są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna oferowanego przez sklep towaru.

§ 2.

Składanie zamówień i realizacja

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu.

2. Celem złożenia zamówienia należy zarejestrować się na stronie sklepu oraz zapoznać się treścią „regulaminu” i ją zaakceptować.

3. Przy rejestracji Klient otrzymuje indywidualne konto na stronie sklepu, dzięki któremu ma dostęp do historii zakupów, rabatów dla Stałych Klientów oraz nie ma obowiązku wypełniania każdorazowo formularza z danymi wysyłki. Można złożyć zamówienie bez konieczności rejestracji w opcji „szybkie zakupy”.

4. Celem zawarcia umowy sprzedaży należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia (dane osobowe, adresowe i właściwy numer telefonu), określić rodzaj i ilość zamawianego towaru, wskazać sposób odbioru i płatności oraz potwierdzić złożenie zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową wiadomość potwierdzającą przez sklep jego przyjęcie z unikalnym numerem potwierdzającym.

6. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia wysyłając treść rezygnacji na adres sklep@kawoteka.com.pl

7. Składając zamówienie Klient oświadcza, że dane są zgodne z prawdą. W przypadku wystąpienia niejasności w formularzu zamówienia sklep w ciągu 48 godzin przeprowadzi weryfikację telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia budzące uzasadnione wątpliwości będą anulowane, o czym Sklep poinformuje na wskazany przez Klienta adres e-mail.

8. Realizacja zamówień odbywa się tylko w dni robocze. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

§3

Ceny i płatności

1. Ceny towarów podane na stronie sklepu są cenami brutto (z podatkiem VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszt ten (cena brutto) naliczany jest w koszyku zamówień. Dostawa jest bezpłatna po przekroczeniu ustalonej kwoty zamówienia.

3. Sklep akceptuje płatności w formie przedpłaty i płatności za pobraniem.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty przelewem sklep przekaże zamówienie do realizacji w momencie odnotowania płatności. Klient uiszcza cenę zgodną z zamówieniem na podane poniżej konto Sprzedawcy:

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice

PLN    06 1050 1764 1000 0090 3183 6787

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem należność za zakupione towary winno się przekazać dostawcy z równoczesnym pokwitowaniem ich odbioru.

5. Faktura VAT zostaje dołączona do wysyłki w przypadku zgłoszenia takiego faktu przez Klienta w trakcie procedury zamówienia.

§4

Dostawa

1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem kuriera.

2. Wysyłka jest na adres wskazany w formularzu zamówienia.

3. Zamówienia mogą być realizowane tylko na obszarze Polski.

4. Całkowity czas realizacji zamówienia wraz z dostarczeniem do domu szacowany jest do 4 dni roboczych.

§5

Zwroty towarów i reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia oraz możliwość zwrotu zakupionych towarów w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Zwrot zamówionego towaru, następuje na koszt Klienta. Warunkiem anulowania jest oryginalny nienaruszony stan opakowania towarów oraz paragon potwierdzajacy zakup.

2. Sklep zobowiązuje się zwrócić Klientowi należność za zwracany towar w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

4. W przypadku stwierdzenia, że określona przesyłka ma braki ilościowe i jakościowe, należy niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę z zachowaniem formy pisemnej reklamacji na adres:

sklep@kawoteka.com.pl

5. Reklamacje są rozpatrywane po przesłaniu reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu  i zgłoszeniem reklamacyjnym na adres podany w §1 pkt. 2.

6. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej w czasie 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

§6

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest firma Coffee Promotion opisana w §1 ust.2.

2. Dane osobowe podawane podczas rejestracji są gromadzone i przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zamówień oraz działań marketingowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.) Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych. Klient w każdym momencie ma prawo do wniesienia sprzeciwu, co do możliwości przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych poprzez przesłanie informacji na adres mailowy:

sklep@kawoteka.com.pl

3. Potwierdzenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Informacja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) będzie przekazywana Klientowi wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na jej otrzymywanie. 

5. Wszelkie podane przez Klienta dane przechowywane są przez Administratora z zachowaniem należytej staranności i nie będą udostępniane osobom trzecim.

§7

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Aktualnie obowiązujący regulamin widnieje na stronie internetowej sklepu i jest opatrzony datą wydania.

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

Kwidzyn dn. 19.04.2019